Na osnovi šolskega koledarja, ki ga je izdalo ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (na podlagi 15. člena Pravilnika o šolskem koledarju v srednjih šolah, Ur. l. RS, št. 30/18, 9/20, 67/21 in 58/22) bomo v šolskem letu 2023/2024 izvajali pouk po naslednjem razporedu:

POUKA PROSTI DNEVI, PRAZNIKI, POČITNICE:

od 30. oktobra do 3. novembra 2023 (ponedeljek–petek) – jesenske počitnice
od 26. decembra do 29. decembra 2023 (torek–petek) – novoletne počitnice
2. januar 2024 (ponedeljek) – novo leto
8. februar 2024 (sreda) – Prešernov dan, slovenski kulturni praznik
od 26. februarja do 1. marca 2024 (ponedeljek–petek) – zimske počitnice
1. april 2024 – velikonočni ponedeljek
29. april, 3. maj 2023 (ponedeljek–petek) – prvomajske počitnice
1., 2. maj 2023 (sreda-četrtek) – praznik dela

V skladu s pravilnikom o šolskem koledarju je en delovni dan v šolskem letu 2023/2024 namenjen dnevu šole. Datum bo določil učiteljski zbor med šolskim letom.

Ocenjevalna obdobja in konference
Po vsaki konferenci bomo za starše in dijake pripravili obvestila o uspehu, na koncu šolskega leta bodo dijaki dobili spričevala. Znanje bomo preverjali in ocenjevali v skladu s pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja v srednjih šolah in šolskimi pravili ocenjevanja znanja Gimnazije Ravne na Koroškem; ustno spraševanje bomo tudi v tem šolskem letu napovedovali.
 

Razpored ocenjevalnih obdobij in konferenc:
1. ocenjevalno obdobje traja od 1. 9. 2023 do 15. 1. 2024
   redovalna konferenca bo v ponedeljek, 15. 1. 2024

2. ocenjevalno obdobje traja od 16. 1. 2024 do 24. 6. 2024.
   redovalna konferenca bo v petek, 21. 6. 2024 
   razdelitev spričeval bo 24. 6. 2024 

   za zaključne letnike od 16. 1. 2024 do 21. 5. 2024
   redovalna konferenca bo v torek, 21. 5. 2024
   razdelitev spričeval bo 22. 5. 2024

(Visited 1.520 times, 2 visits today)