Na osnovi šolskega koledarja, ki ga je izdalo ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (na podlagi 15. člena Pravilnika o šolskem koledarju v srednjih šolah, Ur. l. RS, št. 30/18 in 9/20 ) bomo v šolskem letu 2022/2023 izvajali pouk po naslednjem razporedu:

POUKA PROSTI DNEVI, PRAZNIKI, POČITNICE:

od 31. oktobra do 4. novembra 2022 (ponedeljek–petek) – jesenske počitnice
od 27. decembra do 30. decembra 2022 (torek–petek) – novoletne počitnice
2. januar 2023 (ponedeljek) – novo leto
od 30. januarja do 3. februarja 2023 (ponedeljek–petek) – zimske počitnice
8. februar 2023 (sreda) – Prešernov dan, slovenski kulturni praznik
10. april 2023 – velikonočni ponedeljek
27. april 2023 (četrtek) – dan upora proti okupatorju
28. april 2023 (petek) – prvomajske počitnice
1., 2. maj 2023 (ponedeljek–torek) – praznik dela

V skladu s pravilnikom o šolskem koledarju je en delovni dan v šolskem letu 2022/2023 namenjen dnevu šole. Datum bo določil učiteljski zbor med šolskim letom.

Ocenjevalna obdobja in konference
Po vsaki konferenci bomo za starše in dijake pripravili obvestila o uspehu, na koncu šolskega leta bodo dijaki dobili spričevala. Znanje bomo preverjali in ocenjevali v skladu s pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja v srednjih šolah in šolskimi pravili ocenjevanja znanja Gimnazije Ravne na Koroškem; ustno spraševanje bomo tudi v tem šolskem letu napovedovali.
 

Razpored ocenjevalnih obdobij in konferenc:
1. ocenjevalno obdobje traja od 1. 9. 2022 do 13. 1. 2023
   redovalna konferenca bo v petek, 13. 1. 2023

2. ocenjevalno obdobje traja od 16. 1. 2023 do 23. 6. 2023.
   redovalna konferenca bo v četrtek, 22. 6. 2023 
   razdelitev spričeval bo 24. 6. 2023 

   za zaključne letnike od 16. 1. 2023 do 19. 5. 2023
   redovalna konferenca bo v petek, 19. 5. 2023
   razdelitev spričeval bo 22. 5. 2023
(Visited 1.281 times, 1 visits today)