ŠOLSKI CENTER RAVNE NA KOROŠKEM

GIMNAZIJA

Na gradu 4

2390 RAVNE NA KOROŠKEM

 

TAJNIŠTVO: 02/870 51 30, 02/870 51 31

ZBORNICA: 02/870 51 51

FAKS: 02/870 51 36

INTERNET: http://www.gimnazija-ravne.si

ELEKTRONSKA POŠTA: scravne.gim@guest.arnes.si

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/gimnazija_ravne_na_koroskem/

RAVNATELJ:     Dragomir BENKO, 02/870 51 32

POMOČNICA RAVNATELJA:    Leonida KONIČ, 02/870 51 40

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA:   Mojca ŠIPEK, 02/870 51 39

TAJNICA SPLOŠNE MATURE:   Leonida KONIČ, 02/870 51 40; 02/870 51 35

TAJNICA POKLICNE MATURE:   Simona REJEC MERKAČ, 02/870 51 56

ŠPORTNI ODDELKI – KOORDINACIJA

mag. Katja STOPAR, 02 870 51 53
Simona LEDINEK, 02 870 51 51
Robert BREZOVNIK, 059 815 462
Stane LODRANT, 059 815 462
Darinka ŽERDONER, 059 815 462

FARMACEVTSKI ODDELKI – KOORDINACIJA

mag. Judita ČAS KRNEŽA       02 870 51 48

PROGRAMI:

  • splošna gimnazija,
  • športna gimnazija,
  • farmacevtski tehnik
  • maturitetni tečaj

VELIKOST  ŠOLE:

  • 46 učiteljev,
  • 4 administrativno-tehničnih delavcev,
  • 6 čistilk,
  • 497 dijakov in dijakinj.

 

(Visited 5.265 times, 1 visits today)