ŠOLSKI CENTER RAVNE NA KOROŠKEM

GIMNAZIJA

Na gradu 4

2390 RAVNE NA KOROŠKEM

 

TAJNIŠTVO: 02/870 51 30, 02/870 51 31

ZBORNICA: 02/870 51 51

FAKS: 02/870 51 36

INTERNET: http://www.gimnazija-ravne.si

ELEKTRONSKA POŠTA: scravne.gim@guest.arnes.si

RAVNATELJ:

Dragomir BENKO, 02/870 51 32

POMOČNICA RAVNATELJA:

Leonida KONIČ, 02/870 51 40

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA:

Marija KRAJNC, 02/870 51 39

TAJNICA MATURE:

Leonida KONIČ, 02/870 51 40; 02/870 51 35

ŠPORTNI ODDELKI – KOORDINACIJA

Katja STOPAR, 02 870 51 53
Simona LEDINEK, 02 870 51 51
Robert BREZOVNIK, 02 870 51 38
Stane LODRANT, 02 870 51 38
Andreja KADIŠ, 02 870 51 38
Darinka ŽERDONER, 02 870 51 38
Metka ČEBULJ, 02 870 51 50

PROGRAMI:

  • splošna gimnazija,
  • športna gimnazija,
  • farmacevtski tehnik
  • maturitetni tečaj

VELIKOST  ŠOLE:

  • 45 učiteljev,
  • 4 administrativno-tehničnih delavcev,
  • 6 čistilk,
  • 468 dijakov in dijakinj.

(Visited 2.410 times, 1 visits today)