Dragi bodoči dijaki in drage dijakinje, spoštovani starši!

Obveščamo vas, da bo za program GIMNAZIJA/Š (športni oddelek) OMEJITEV VPISA.

Za vpis v 1. letnik Gimnazija/Š je prijavljenih 25 kandidatov, vpis je omejen na 22 mest.

Merila za izbiro kandidatov ob omejitvi vpisa

Zaključene ocene obveznih predmetov  iz 7., 8.  in 9. razreda osnovne šole. (Z učnim uspehom kandidat lahko zbere največ 175 točk.) Za pridobljen status športnika A se prišteje 10 točk in za pridobljen status športnika B se prišteje 5 točk. Če se v 1. oziroma 2. krogu izbirnega postopka na spodnji meji razvrsti več kandidatov z istim številom točk, se izbira med njimi opravi na podlagi točk, doseženih na   nacionalnih preizkusih znanja iz slovenščine in matematike.

Izbirni postopek ob omejitvi vpisa

Na šolah z omejitvijo vpisa bo izbira učencev potekala tako, da bomo v 1. krogu po zgoraj navedenih merilih izbrali učence za 90 % razpisanih mest. Izvedba 1. kroga izbirnega postopka bo potekala (v skladu s pravili) med 17. in 21. junijem 2024. Rezultati bodo objavljeni 21. junija –  sprejeti v 1. krogu bodo vpisani.

V 2. krogu izbirnega postopka sodelujejo učenci, ki se po 1. krogu izbirnega postopka niso uvrstili v izbrani program. Dobili bodo navodila in dokumentacijo za sodelovanje v 2. krogu. Kandidirajo lahko na 10 % prostih mest na srednjih šolah, ki so vpis omejile, in na vsa še prosta mesta na drugih srednjih šolah. Na naši šoli imamo prosta mesta v splošnih oddelkih gimnazijskega programa. Po (prioritetnem) vrstnem redu bodo lahko navedli do 10 želenih šol oz. programov. To svojo namero bodo oddali na naši šoli najkasneje do 26. junija 2024. O razvrstitvi 2. kroga bodo učenci obveščeni 2. julija 2024 na naši šoli. Sprejeti učenci se bodo lahko vpisali do 3. 7. 2024.

Vabilo k vpisnemu postopku, kjer bo naveden točen časovni razpored za predložitev dokumentacije in še ostala obvestila, povezana z vpisom, boste prejeli na dom v začetku junija. 

(Visited 88 times, 1 visits today)