(1)          S tem protokolom se določa postopek izvedbe obveznega samotestiranja dijakov na virus

SARS-CoV-2 s hitrimi antigenskimi testi (v nadaljevanju: samotestiranje).

(2)          Samotestiranje na šoli je obvezno za vse dijake  na Šolskem centru Ravne, ki v tednu, ko se udeležujejo izobraževalnega procesa na šoli, ne izpolnjujejo pogojev prebolevnosti ali cepljenosti, kot so določeni z ustreznimi predpisi.

(3)            Pogoj za samotestiranje je, da se dijak počuti zdrav, brez znakov akutne okužbe dihal ali prebavil. V primeru bolezenskih znakov mora dijak oziroma  njegovi  starši  ali  zakoniti  zastopniki  poklicati  v  ambulanto  izbranega  osebnega zdravnika  (v  primeru  odsotnosti  izbranega  osebnega  zdravnika kontaktirajo dežurno službo), ki ga bo napotil v izolacijo in podal vsa nadaljnja navodila.

(4)          Vsakemu dijaku pripada 15 testov HAG za samotestiranje na mesec, ki jih pridobi sam oziroma njegovi starši ali zakoniti skrbniki v lekarni po predložitvi kartice zdravstvenega zavarovanja ali ob predložitvi potrdila o šolanju in osebnega dokumenta, če je oseba tujec in nima kartice zdravstvenega zavarovanja.

(5)          Samotestiranje dijakov za potrebe izvajanja izobraževalnega programa opravljajo trikrat tedensko, praviloma vsak ponedeljek, sredo in petek na začetku prve šolske ure, ko ima oddelek skupaj pouk. Samotestiranje poteka v prostoru pod nadzorom učitelja, ki ima takrat po urniku pouk.

(6)          Test za samotestiranje na dan samotestiranja dijak  prinese s sabo. Dijak, ki testa nima s sabo ali odklanja samotestiranje in hkrati ne izpolnjuje pogoja cepljenosti ali prebolevnosti, se v skladu s šolskimi pravili o šolskem redu ta dan pouka ne sme udeležiti.

(7)          Dijak,  ki je med samotestiranjem odsoten, se nadzorovano samotestira na začetku prve ure, ko pride k pouku oz. k predavanju.

(8)          Pri izvajanju samotestiranja v šoli vsak dijak ves čas spoštuje higienske ukrepe za preprečevanje širjenja okužbe s SARS-CoV-2.

(9)          Dijak se usede na svoje mesto, pripravi test, si z nosu odstrani zaščitno masko, odvzame bris, namesti zaščitno masko nazaj in po navodilih proizvajalca testa nadaljuje z izvajanjem testa.

(10)        V primeru pozitivnega rezultata testa dijak o tem obvesti nadzornega učitelja. V primeru neveljavnega testa dijak samotestiranje ponovi.

(11)        Po opravljenem testiranju dijaki odvržejo odpadke pri izvajanju samotestiranja (npr. uporabljeni robčki, testni material) v za to namenjeno plastično vrečo, ki jo po razredu odnese reditelj in jo nato odloži v koš za smeti.

(12)        Po uporabi hitrega antigenskega testa dijak razkuži vse površine, ki se jih je dotikal, in si umije ter razkuži roke.

(13)        V primeru pozitivnega rezultata testa se dijaka  pospremi v sobo za izolacijo (učilnica 13) in se naprej ravna po protokolu za obravnavo primera s sumom na COVID-19.

(14)       Glede ostalih udeležencev  šola ravna v skladu z navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Ravne na Koroškem, 12. 11. 2021

Dragomir Benko, ravnatelj

(Visited 96 times, 1 visits today)