Zavedamo se, da je za uspeh dijaka izjemno pomembno sodelovanje s starši. Zato vas, dragi starši, vabimo, da aktivno sodelujete pri načrtovanju in uresničevanju programa šole ter razvojni poti posameznega dijaka.

Na šoli bomo za vsak oddelek pripravili najmanj dva roditeljska sestanka, eden bo skupni za vse oddelke istega letnika.

Govorilne ure: skupna popoldanska govorilna ura šole je vsak zadnji delovni torek v mesecu ob 17. uri. Dopoldanske govorilne ure učiteljev so enkrat tedensko po posebnem urniku.

(Visited 35 times, 1 visits today)