Vpisna mesta – razpis:

  • GIMNAZIJA – 84 mest za novince
  • GIMNAZIJA (Š) – 18  mest za novince
  • FARMACEVTSKI TEHNIK – 28 mest za novince

V 1. letniku se lahko šola 90 dijakov v programu GIMNAZIJA, 22 dijakov v programu GIMNAZIJA/Š  in 30 dijakov v programu FARMACEVTSKI TEHNIK.

Nekaj pomembnih datumov:

17. in 18. februar 2023    INFORMATIVNI DAN

→ 2. 3. 2023    DOKAZILA ZA VPIS V ŠPORTNI ODDELEK

10. do 20. 3. 2023   ugotavljanje izpolnjevanja vpisnega pogoja GIM) – pogovor s kandidati

→ 3. 4. 2023      PRIJAVA ZA VPIS V 1. LETNIK

7. 4. 2023   OBJAVA STANJA PRIJAV ZA VPIS

→ 24. 4. 2023    MOREBITNI  PRENOSI PRIJAV ZA VPIS

16. – 21. 6. 2023   predložitev spričeval na vpogled  in  VPIS

VPIS V ŠPORTNI ODDELEK

Učenci, ki se bodo prijavljali v programa Gimnazija (športni oddelek) bodo morali šoli, najkasneje do 2. marca 2023 posredovati naslednja dokazila:

  • zdravniško potrdilo osebnega zdravnika, ali zdravnika specialista medicine dela in športa, ali potrdilo o rednem preventivnem pregledu kandidata v zadnjem letu, iz katerega je razvidno splošno zdravstveno stanje kandidata;
  • potrdilo nacionalne panožne športne zveze za vpis v športni oddelek, ki vsebuje podatke o doseženih športnih rezultatih kandidata v zadnjih dveh letih;
  • izjavo trenerja o sodelovanju s športnim koordinatorjem.

OBRAZCI – dokazila za vpis v športni oddelek

Dodatne informacije o prijavnem postopku in vpisu na našo šolo lahko dobite v šolski svetovalni službi: telefonska številka 02 870 51 39,  elektronski naslov mojca.sipek@scravne.si .

(Visited 2.192 times, 1 visits today)