Prijavo za vpis v 1. letnik lahko prenesete v drug izobraževalni program oziroma na drugo srednjo šolo do 25. 4. 2022 (najkasneje do 14. ure). 

Postopek prenosa prijav poteka elektronsko na podlagi izpolnjenega obrazca – izjave o prenosu prijavnice –  tukaj.

Na elektronski naslov svetovalne delavke na naši šoli: mojca.sipek@scravne.si posredujete skenirano / fotografirano izjavo za prenos prijavnice za vpis v srednje šole, podpisano s strani kandidata in starša, v kateri pisno izjavite, da svetovalna delavka v vašem imenu odjavi kandidata s prvotnega programa in prijavnico prenese na drugi program v okviru šole, ali jo posreduje na drugo šolo, kamor želite prenesti prijavo.

Več informacij o prenosu prijavnice:  https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/.

(Visited 90 times, 1 visits today)