Tako kot so se poti do vseživljenjskega učenja v letošnjih Tednih vseživljenjskega učenja (27. 9.–9. 10. 2021) oblikovale, srečevale, križale, nadaljevale ali dograjevale, so naše gimnazijske poti šle v vse smeri in na veliko različnih področij, pa vendar so se na koncu vse srečale in združevale na Gimnaziji Ravne.

Pot skozi park do Gimnazije Ravne, Jana Komprej

Izvedli smo 5 dejavnosti v okviru TVU 2021, obarvane pa so bile tudi s krepitvijo podjetnostnih kompetenc v okviru projekta PODVIG: Pot do učenja jezikov, Pot do grafičnega oblikovalca, Pot do uporabne fizike, Pot do uspešnega podjetnika in Pot do skupinske dinamike. Eno dejavnost pa smo gostili, in sicer Pot do prenovljenega pravopisa Slavističnega društva Koroške.

Kratka predstavitev izvedenih dejavnosti:

Hvala vsem sodelujočim za skupne prehojene poti.

Simona Rejec Merkač, koordinatorka TVU 2021 na Gimnaziji Ravne

#TVU26let #TVU2021, #vseživljenjskoučenje, #učenjeVEDNOnajdePOT #LURA

(Visited 33 times, 1 visits today)