Število prijav za vpis v programe 1. letnika:

  • Gimnazija: 80 prijav,
  • Gimnazija/Š: 26 prijav,
  • Farmacevtski tehnik: 9 prijav.

Število prijav v športnem oddelku gimnazijskega programa presega število vpisnih mest, zato je za ta program predvidena omejitev vpisa. Prijavljeni kandidati za vpis bodo o omejitvi uradno obveščeni do 27. maja 2021 (po soglasju pristojnega ministrstva).

V programu Gimnazija in programu Farmacevtski tehnik je še dovolj prostih vpisnih mest.

Informacije o vpisu lahko dobite v šolski svetovalni službi: telefonska številka 02 870 51 39, elektronski naslov marija.krajnc@gimnazija-ravne.si .

(Visited 88 times, 1 visits today)