Vpisna mesta:.

 • GIMNAZIJA – 84 (90) mest za novince
 • GIMNAZIJA (Š) – 18 (22) mest za novince
 • FARMACEVTSKI TEHNIK – 28 (30) mest za novince

Navedenih je nekaj pomembnih datumov vpisnega postopka in informacije o vpisu v športni oddelek.

 • 12. in 13. februar 2021  –  INFORMATIVNI DAN
 • Do 4. 3. 2021    –    DOKAZILA ZA VPIS V ŠPORTNI ODDELEK
 • Med 11. do 20. 3. 2021 –  ugotavljanje izpolnjevanja vpisnega pogoja za športni oddelek (pogovori s kandidati)
 • Do 2. 4. 2021        PRIJAVA ZA VPIS V 1. LETNIK
 • 8. 4. 2021    OBJAVA STANJA PRIJAV ZA VPIS
 • Do 22. 4. 2021  –  MOREBITNI  PRENOSI PRIJAV ZA VPIS
 • Med 16. in 21. 6. 2021  – predložitev spričeval na vpogled in  VPIS
 • 21. 6. 2021 – objava rezultatov 1. kroga izbirnega postopka in vpis uspešnih učencev
 • Do 24. 6. 2021 – prijava za 2. krog izbirnega postopka
 • 29. 6. 2021 – objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka
 • Do 30. 6. – vpis uspešnih učencev v 2. krogu

VPIS V ŠPORTNI ODDELEK

Učenci, ki se bodo prijavljali v programa Gimnazija (športni oddelek) bodo morali šoli, najkasneje do 4. marca 2021 posredovati naslednja dokazila:

 • zdravniško potrdilo osebnega zdravnika, ali zdravnika specialista medicine dela in športa, ali potrdilo o rednem preventivnem pregledu kandidata v zadnjem letu, iz katerega je razvidno splošno zdravstveno stanje kandidata;
 • potrdilo nacionalne panožne športne zveze za vpis v športni oddelek, ki vsebuje:
 • izjavo trenerja o sodelovanju s športnim koordinatorjem in
 • podatke o doseženih športnih rezultatih kandidata v zadnjih dveh letih.

OBRAZCI – dokazila za vpis v športni oddelek

Dodatne informacije o prijavnem postopku in vpisu na našo šolo lahko dobite v šolski svetovalni službi: telefonska številka 02 870 51 39,  elektronski naslov marija.krajnc@gimnazija-ravne.si .

(Visited 614 times, 1 visits today)