Za šolsko leto 2021/2022 bo za 1. letnik razpisanih v programu GIMNAZIJA  84  mest, v programu GIMNAZIJA/Š (športni oddelek) 18 mest in v programu FARMACEVTSKI TEHNIK 28 mest.

Navedenih je nekaj pomembnih datumov vpisnega postopka in informacije o vpisu v športni oddelek.

 •  12. in 13. februar 2021   –  INFORMATIVNI DAN
 • Do 4. 3. 2021    –    DOKAZILA ZA VPIS V ŠPORTNI ODDELEK
 • Med 11. do 20. 3. 2021 –  ugotavljanje izpolnjevanja vpisnega pogoja za športni oddelek (pogovori s kandidati)
 • Do 2. 4. 2021        PRIJAVA ZA VPIS V 1. LETNIK
 • 8. 4. 2021    OBJAVA STANJA PRIJAV ZA VPIS
 • Do 22. 4. 2021  –  MOREBITNI  PRENOSI PRIJAV ZA VPIS
 • Med 16. in 21. 6. 2021  – predložitev spričeval na vpogled in  VPIS

VPIS V ŠPORTNI ODDELEK

Učenci, ki se bodo prijavljali v programa Gimnazija (športni oddelek) bodo morali šoli, najkasneje do 4. marca 2021 posredovati naslednja dokazila:

 1. zdravniško potrdilo osebnega zdravnika ali potrdilo o rednem preventivnem pregledu kandidata v zadnjem letu ali potrdilo zdravnika specialista medicine dela in športa, iz katerega je razvidno, da ni zdravstvenih ovir za izobraževanje po programu in da je kandidat sposoben prenašati večje napore na treningih in tekmovanjih;
 2. izpolnjen posebni obrazec, na katerem nacionalna panožna športna zveza potrdi, da je kandidat pri njej registriran in da tekmuje v uradnem tekmovanju te športne zveze ter da po športnih dosežkih skladno z merili za izbiro kandidatov sodi v športni oddelek;
 3. s strani društva ali kluba potrjen izpolnjeni posebni obrazec, na katerem je izjava trenerja o sodelovanju s športnim koordinatorjem, podatki o perspektivnosti mladega športnika (ki zajemajo tudi podatke o telesnem in gibalnem razvoju), podatki o programu treniranja in tekmovanj, o športnih ciljih in kandidatovih najboljših rezultatih;
 4. potrdilo Olimpijskega komiteja Slovenije – združenja športnih zvez o dodelitvi in trajanju naziva, če ga kandidat ima.

OBRAZCI – dokazila za vpis v športni oddelek

Dodatne informacije o prijavnem postopku in vpisu na našo šolo lahko dobite v šolski svetovalni službi: telefonska številka 02 870 51 39,  elektronski naslov marija.krajnc@gimnazija-ravne.si .

(Visited 102 times, 7 visits today)