Na državni ravni poteka organizirana raziskovalna dejavnost srednješolcev v okviru Zveze organizacij za tehnično kulturo Slovenije že od leta 1978. Sprva so bile v to dejavnost vključene le posamezne  regije Slovenije. Zaradi velikega pomena organizirane raziskovalne dejavnosti smo se leta 1993 v to dejavnost vključili tudi na Koroškem, takrat je Gimnazija Ravne na Koroškem postala nosilka gibanja Mladi raziskovalci Koroške.

Raziskovalna dejavnost bogati človeka posameznika in družbo. Sodobna šola mora vključevati raziskovalno učenje, problemsko in kritično mišljenja. Radovednost mladih moramo prebujati in usmerjati, zato je potrebno sistematično gojiti kulturo raziskovanja. Za uspešno delo na tem področju  je izjemno pomembna vloga mentorja.

 
(Visited 98 times, 1 visits today)