Program šole

 
  • Programi

    Na  Gimnaziji Ravne na Koroškem vpisujemo dijake v naslednje programe: Splošna gimnazija. Športni oddelki splošne gimanzije. Maturitetni tečaj.  

     
  •