Za šolsko leto 2020/2021 imamo za 1. letnik v programu GIMNAZIJA razpisanih 84 (90) mest, v programu GIMNAZIJA/Š (športni oddelek) 18 (22) mest in v programu FARMACEVTSKI TEHNIK 28 (30) mest.

Znani so novi datumi za prijavo in vpis v srednje šole za naslednje šolsko leto ter navodila za oddajo prijavnice za vpis.

POMEMBNI DATUMI:

  • do 11. 5. 2020 – PRIJAVA ZA VPIS V 1. LETNIK
  • 20. 5. 2020 – objava stanja prijav za vpis
  • do 16. 6. 2020 –  morebitni prenosi prijav za vpis
  • do 24. 6. 2020 – obveščanje prijavljenih kandidatov o poteku vpisa
  • od 30. 6. do 6. 7. 2020 – predložitev spričeval na vpogled in  VPIS

Navodilo za oddajo prijave za vpis za tiste, ki prijave še niso oddali (že oddane prijavnice so veljavne):

Kandidatom za vpis v srednje šole je prijavnica na voljo na spletni strani e-uprave, na naslovu: https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=2192.

Kandidati naj prijavnico natisnejo, jo izpolnijo, podpišejo (kandidat in starš) in jo pošljejo na srednjo šolo.

Prijavnico lahko pošljete na našo šolo na enega od navedenih načinov:

– priporočeno po pošti (samo priporočeno in NE s povratnico) na naslov:

ŠC Ravne, Gimnazija, Na gradu 4, 2390 Ravne na Koroškem

– ali pa skenirano (fotografirano) na elektronski naslov: scravne.gim@guest.arnes.si

V tem primeru svetujemo, da prijavnico v vednost pošljete tudi na elektronski naslov svetovalne delavke: marija.krajnc@gimnazija-ravne.si

Vsak kandidat odda samo eno prijavnico za vpis, razen kandidati, ki se želijo vzporedno izobraževati na programih Umetniške gimnazije. Ti oddajo prijavnico za vsak izobraževalni program posebej.

Na prijavnici za vpis v srednje šole ni potreben podpis in žig ravnateljice oziroma ravnatelja osnovne šole.

Dodatne informacije za vpis v športni oddelek – s kandidati za vpis, s katerimi še ni bil opravljen pogovor, bomo te opravili na daljavo predvidoma od 4. do 8. maja 2020.

Informacije o prijavnem postopku in vpisu lahko dobite v šolski svetovalni službi. V času, ko so šole zaprte, pa lahko komuniciramo s pomočjo elektronske pošte – naslov: marija.krajnc@gimnazija-ravne.si .

Želim vam vse dobro in hitro vrnitev v svobodo gibanja, druženja …

 

 

Marija Krajnc

Šolska svetovalna služba

(Visited 36 times, 1 visits today)