Za šolsko leto 2019/2020 imamo za 1. letnik v programu GIMNAZIJA razpisanih 84 (90) mest, v programu GIMNAZIJA/Š (športni oddelek) 18 (22) mest in v programu FARMACEVTSKI TEHNIK 28 (30) mest.

Dodatne informacije o prijavnem postopku in vpisu pa lahko dobite v šolski svetovalni službi: telefonska številka 02 870 51 39,  elektronski naslov marija.krajnc@gimnazija-ravne.si Vabljeni ste tudi na osebni pogovor v šolsko svetovalno službo po predhodnem dogovoru s pomočjo kontaktnih podatkov.

Navedenih je nekaj pomembnih datumov vpisnega postopka in informacije o vpisu v športni oddelek.

POMEMBNI DATUMI

  1. in 16. februar 2019INFORMATIVNI DAN

→ 4. 3. 2019    –    DOKAZILA ZA VPIS V ŠPORTNI ODDELEK

→ 2. 4. 2019         PRIJAVA ZA VPIS V 1. LETNIK

  1. 4. 2019 OBJAVA STANJA PRIJAV ZA VPIS

→ 23. 4. 2019  –  MOREBITNI  PRENOSI PRIJAV ZA VPIS

  1. – 21. 6. 2019 – predložitev spričeval na vpogled in VPIS

 

VPIS V ŠPORTNI ODDELEK

Učenci, ki se bodo prijavljali v programa Gimnazija (športni oddelek) morajo šoli, najkasneje do 4. marca 2019 posredovati naslednja dokazila:

  1.  zdravniško potrdilo osebnega zdravnika ali potrdilo o rednem preventivnem pregledu kandidata v zadnjem letu ali potrdilo zdravnika specialista medicine dela in športa, iz katerega je razvidno, da ni zdravstvenih ovir za izobraževanje po programu in da je kandidat sposoben prenašati večje napore na treningih in tekmovanjih;
  2.  izpolnjen posebni obrazec, na katerem nacionalna panožna športna zveza potrdi, da je kandidat pri njej registriran in da tekmuje v uradnem tekmovanju te športne zveze ter da po športnih dosežkih skladno z merili za izbiro kandidatov sodi v športni oddelek;
  3.  s strani društva ali kluba potrjen izpolnjeni posebni obrazec, na katerem je izjava trenerja o sodelovanju s športnim koordinatorjem, podatki o perspektivnosti mladega športnika (ki zajemajo tudi podatke o telesnem in gibalnem razvoju), podatki o programu treniranja in tekmovanj, o športnih ciljih in kandidatovih najboljših rezultatih;
  4.  potrdilo Olimpijskega komiteja Slovenije – združenja športnih zvez o dodelitvi in trajanju naziva, če ga kandidat ima.

Dokazila za vpis v športni oddelek

(Visited 19 times, 1 visits today)