Društvo za Združene narode za Slovenijo že deseto leto zapored razpisuje natečaj ob dnevu človekovih pravic, v okviru katerega želimo osnovnošolcem in dijakom ponuditi možnost, da izrazijo svoje vtise in razmišljanja o človekovih pravicah skozi risbo, besedo, predmet ali fotografijo. Tema letošnjega natečaja je pravica do razvoja.

Natečaj za osnovnošolce je razdeljen na dva dela:

1. Likovni natečaj: likovni prispevki so lahko v poljubni risarski, slikarski, grafični ali drugi tehniki.
2. Literarni natečaj: omejitev dolžine prostega spisa je 1–2 tipkani strani.

Natečaj za srednješolce pa obsega naslednje kategorije:

1. Likovni natečaj: likovni prispevki so lahko v poljubni risarski, slikarski, grafični ali drugi tehniki.
2. Literarni natečaj: omejitev dolžine prostega spisa je 1–2 tipkani strani.
3. Fotografski natečaj: fotografije naj bodo reproducirane na fotografski papir ali natisnjene; reprodukcije naj ne bodo večje od formata A4 (210 X 297 mm).

V luči letošnjih globalnih procesov – svetovni voditelji bodo septembra v New Yorku sprejeli nov razvojni okvir, t. i. cilje trajnostnega razvoja, ki bodo naslavljali globalne izzive naslednjih 15 let, v letošnjem letu pa obeležujemo tudi evropsko leto za razvoj 2015, je Društvo za ZN kot temo letošnjega natečaja izbralo pravico do razvoja. Mlade želimo ozaveščati o pravici o razvoju in jih spodbuditi k razmišljanju o neenakomernem razvoju v svetu ter globalni solidarnosti.

Osnovno- in srednješolci, ujemite ideje na list papirja ter nam risbo, esej ali izdelek pošljite na društvo. Rok za oddajo del je 6. november 2015.

Nagrade bodo avtorjem nagrajenih del podeljene na proslavi dneva človekovih pravic, s katero želimo na Društvu za ZN za Slovenijo opozarjati na pomen varovanja in spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin.

Več informacij o natečaju najdete v priponkah:

Razpis za osnovnošolce                         Razpis za srednješolce

(Visited 3 times, 1 visits today)