V petek, 11. novembra 2011, je v veliki dvorani Državnega zbora v Ljubljani potekala razprava, ki je zaključila projekt »Poslušajte nas!«.

Mladi so predstavili svoje poglede na problematiko mladih in vključenost mladih v procese odločanja. Na razpravi so sodelovali nekateri strokovnjaki, ki so predstavili izhodiščna vprašanja

– v kolikšni meri so mladim dostopne formalne in neformalne strukture participacije?

– kakšni so prevladujoči trendi delovanja mladih v strukturah odločanja?

– ali so danes mladi bolj izključeni kot generacija njihovih staršev?

– kakšne so alternative in/ali spremembe trenutnega stanja?

Dogodka so se udeležile tudi štiri dijakinje naše gimnazije (Klara Pavleković, Anja Jelen, Anemarija Planšak in Kaja Zlatar), ki so aktivno sodelovale v razpravi.

(Visited 3 times, 1 visits today)