SK-ESS-glava1


DVIG SOCIALNEGA IN KULTURNEGA KAPITALA V LOKALNIH SKUPNOSTIH ZA RAZVOJ ENAKIH MOŽNOSTI IN SPODBUJANJE SOCIALNE VKLJUČENOSTI

Naša šola je vključena v projekt z zgornjim naslovom v mrežo šol, ki jo sestavljajo: OŠ Prežihov Voranc Ravne na Koroškem, OŠ Juričevega Drejčka Ravne na Koroškem, OŠ Neznanih talcev Dravograd, ter koordinatorica, ŠC – Gimnazija Ravne z namenom, da bomo aktivno dvigali socialni in kulturni kapital mladih v lokalni skupnosti. V programu smo predvideli sodelovanje med učitelji in dijaki vseh v mrežo vključenih šol ter lokalnimi skupnostmi z namenom ozaveščanja pomena SKK ter načrtnimi akcijami za dvig SKK.

Aktivnosti bomo izvajali znotraj že načrtovanih aktivnosti na šoli in izven nje, v ta namen pa se bomo povezali tudi z lokalno skupnostjo in njenimi organizacijami ter poskusili dvigniti SKK mladih tudi zunaj šole.

pptPredstavitev

Koordinatorica mreže je Renata Boštjan.

SK-ESS-noge

(Visited 5 times, 1 visits today)